Home » Doelgroepen

Doelgroepen

Voor het inrichten, optimaliseren en managen van de operationeel excellente organisatie zijn diverse doelgroepen in de organisatie van groot belang. Voor de onderstaande doelgroepen hebben we specifieke oplossingen (diensten) en trainingen ontwikkeld:

Het OpX-Instituut helpt management- & directieteams met het evalueren van de mate van professionaliteit van de huidige organisatie, het doorleven van de operationeel excellente organisatie, het bepalen hoe daar te komen en welke kennis en vaardigheden daarvoor nodig zijn. Bovendien evalueren en toetsen we samen de ontwikkelingen op middellange en lange termijn. Vraagstukken die we gezamenlijk doorleven en beantwoorden zijn:

 • Hoe ontwikkelen we onze organisatie richting de operationeel excellente organisatie waar klanten precies krijgen wat ze nodig hebben?
 • Hoe kunnen we de verschillende (operationele) paradoxen managen?
 • In hoeverre zijn we in staat en/of zouden we in staat moeten zijn om de organisatie meer ambidexter in te richten?
 • Welk roadmap past ons het best om de organisatie excellent of ambidexter in te richten?

Daartoe zetten we verschillende instrumenten in

 • Audits – we brengen via een quick scan in kaart of de operationele bedrijfsprocessen, procedures en werkwijzen voldoende geborgd zijn in de organisatie om de doelstellingen van het businessmodel te realiseren en tevens te analyseren we waar deficiënties voorkomen. We voeren een scan uit op verbeterpunten (kwalitatieve insteek): kan het sneller, goedkoper, beter, betrouwbaarder. We evalueren de match tussen strategische doelstellingen en de huidige processen, procedures en werkwijzen. We toetsen op de juiste definiëring en invulling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Benchleren – we onderzoeken wat en hoe andere organisaties het doen. Gezamenlijk doorgronden we de best-practices achter benchmarkcijfers en geven we heldere uitleg van diverse managementconcepten en best-practices zodat het management- & directieteam daadwerkelijk in staat wordt gesteld te leren van een benchmark!
 • Visieworkshop – we verzorgen visieworkshops op bepaalde thema’s gerelateerd aan de operationeel excellente organisatie en/of aan de Ambidextere Organisatie

Trainingen, zoals:

 1. Masterclass Operational Excellence
 2. Masterclass Management van Paradoxen
 3. Masterclass Lean Leiderschap.

Zie ook:

Het werkveld van de OpX-Professional (zoals Lean-coaches, OpX-leiders) wordt steeds diverser: nieuwe hypes en ontwikkelingen zoals Scrum, Agile, Kata en Hoshin zorgen ervoor dat de kennis en vaardigheden continu bijgespijkerd moeten worden. Er is steeds meer vraag naar specifieke opleidingen, trainingen en coaching voor OpX-Professionals.

Er zijn ook steeds meer OpX-Professionals aan het werk, in steeds meer organisaties. De diversiteit is groot; de druk op kennis en ervaring neemt toe, terwijl er steeds meer resultaat van de OpX-Professional wordt verwacht. Waar de OpX-Professional vroeger vooral een technische studie gericht op Operations Management had afgerond, enkele jaren werkervaring had en daarnaast aanvullende trainingen had gevolgd gericht op de hardnekkig zachte vaardigheden (communicatieve skills, het leiden van workshops, effectiever beïnvloeden, etc.), zijn er nu juist veel OpX-Professionals met een niet-technische / niet-operations achtergrond. Zij hebben vooral een behoefte aan verdieping op het gebied van (Service) Operations Management / Operational Excellence.

Wat kan OpX-Instituut betekenen voor OpX-Professionals?

POP/leerpad. Helpen opstellen van persoonlijk ontwikkelplan en bijbehorend leerpad.

Coaching. Het OpX-Instituut kan de OpX-Professional helpen bij het behalen van resultaat in de praktijk middels coaching en ondersteuning.

Trainingen. Diverse masterclasses worden specifiek toegesneden op de kennisvragen van de OpX-Professional (afhankelijk van vooropleiding en aantal jaren ervaring), bijvoorbeeld:

 1. Masterclass Operational Excellence
 2. Masterclass de Ambidextere Organisatie

Neem voor meer informatie contact op.