Home »

Leergang “Flexibiliseren & LLO in het MBO: de impact op onderwijslogistiek

MBO-instellingen willen modulariseren en flexibiliseren. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig te organiseren. Modulariseren en flexibiliseren heeft namelijk een forse impact op de onderwijslogistiek en daarmee op het doelmatig en doeltreffend verzorgen van flexibel onderwijs.

Binnen het MBO ben je doorgegroeid als professional en heb je een leidinggevende functie of zit je daar dicht tegen aan. Nu wil je je op zowel persoonlijk vlak als op je ervaring in het onderwijs ontwikkelen en op een hoger niveau kunnen meepraten over modulariseren en flexibiliseren. Dé oplossing: de Leergang “Flexibiliseren & LLO in het MBO: de impact op onderwijslogistiek”.

Recent is de handreiking “modulariseren en flexibiliseren in het MBO” opgesteld. Deze handreiking vormt de basis voor de leergang.

Na deze leergang:

 • Je doet kennis, inzicht en vaardigheden op waarmee je het voortouw kunt nemen bij het modulariseren en flexibiliseren binnen jouw instelling.
 • Je bent in staat om kritisch te reflecteren op de huidige manier van modulariseren en flexibiliseren binnen je organisatie.
 • Je kent de dilemma’s en dynamiek op bestuursniveau ten aanzien van modulariseren en flexibiliseren.
 • Je weet welke principes essentieel zijn voor het invoeren van bepaalde scenario’s van en modulariseren en flexibiliseren.
 • Je kunt verschillende scenario’s vertalen in een of enkele heldere service concepten en op basis daarvan de eisen vaststellen t.a.v. onderwijslogisitiek binnen je organisatie.
 • Je bent in staat om op betrouwbare en transparante wijze analyses uit te voeren en die te vertalen naar bruikbare resultaten voor modulariseren en flexibiliseren.
 • Je weet waarom portefeuillemanagement, sturen op resultaat en digitalisatie voorwaardelijk zijn om te flexibiliseren.

Wij streven naar deelnemersgroepen waar talent, ervaring en potentie aanwezig is. Je bent werkzaam binnen een MBO-instelling en hebt bij voorkeur enkele jaren werkervaring. Daarnaast heb je enige ervaring met onderwijslogistiek en/of ziet onderwijslogistiek als belangrijke schakel om modulariseren en flexibiliseren binnen de eigen instelling vorm te geven.

Deelnemers zijn bijvoorbeeld:

 • Adviseur kwaliteitszorg onderwijs / O&K
 • Informatiemanagers
 • Onderwijsmanagers
 • Managers ondersteunende diensten
 • LLO adviseurs
 • Deelnemers starten met een intakegesprek met de leergang-manager waarin de individuele leerbehoefte wordt besproken. De intake dient om te bepalen of aanvullende opdrachten en/of coaching nodig zijn.
 • Deelnemers leren niet alleen in de ‘klas’ (de stof uit de modules en de opdrachten tijdens de modules), maar voeren in groepsverband ook opdrachten uit binnen de eigen MBO-instellingen.
 • De leergang kent 6 modules (7 dagen).
 • Gemiddelde tijdbesteding naast de lesdagen: 2-4 uur per week
 • Minimum aantal deelnemers:        12
 • Maximum aantal deelnemers:       16

De leergang kent 6 modules verdeelt over 7 dagen (niet aaneengesloten).

Dag 3 bestaat uit 3 dagdelen (tot 19:30 uur), de overige dagen uit 2 dagdelen (tot 17:00 uur).

Ontvangst vanaf 09:30 uur, aanvang 10:00 uur.

Locatie:  Space to Create (Utrecht CS) www.spacetocreate.nl

We gaan van start met inmiddels al een vierde cohort. Je kunt je hiervoor inschrijven middels de button aanmelden. 

Data zijn:

Dag 1:      Donderdag 05 september 2024
Dag 2:      Donderdag 12 september 2024
Dag 3:      Donderdag 10 oktober 2024
Dag 4:      Woensdag 16 oktober 2024
Dag 5:      Woensdag 6 november 2024
Dag 6:      Donderdag 21 november 2024
Dag 7:      Vrijdag 29 november 2024
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marcel van Assen (mva@opx-instituut.nl) of Yvonne van der Veen (yvonne@opx-instituut.nl)

Deze leergang staat onder leiding van een Leergang-manager / docent: prof.dr.ir. Marcel van Assen.

Start en eindtijden onder voorbehoud

Uw investering voor deze leergang bedraagt 3995,- Euro (excl. 21% BTW). Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal (boek, handouts, cases) en arrangementskosten (koffie/thee, fris, koude lunch en snack), en diner indien er een avondprogramma is.

U kunt zich voor deze leergang aanmelden via de knop Aanmelden.