Home » Begeleide zelfstudie-verdieping

Begeleide zelfstudie-verdieping

Als u zich via zelfstudie verder wilt verdiepen in een bepaald onderwerp/thema op het gebied van Operational Excellence of de Ambidextere Organisatie, en daar enige begeleiding bij wenst, kunt u zich aanmelden voor begeleide zelfstudie-verdieping. Deelnemers kiezen hier bijvoorbeeld voor als ze een artikel of een boek willen publiceren (begeleiding/toetsen schrijfplan, aandragen tips & tricks, ondersteuning literatuur, inhoudelijke redactie) of als ze een position-paper/onderzoeksvoorstel willen ontwikkelen als opzet voor een (vervolg)traject als DBA of PhD promotie-onderzoeker.

Neem voor meer informatie contact op.