Home »

Masterclass de Ambidextere Organisatie

De dynamiek en onzekerheid van de huidige markten dwingt managers gelijktijdig te snoeien én te groeien, kosten te besparen én te innoveren. Er ligt steeds meer druk op organisaties om zich ambidexter in te richten.

De ambidextere organisatie is een soort organisatie ‘met twee rechterhanden’, waarin managers kunnen omgaan met schijnbare tegenstrijdigheden. Niet alleen plannen, controleren en oplossen, maar ook onvoorspelbaarheid en variatie toestaan waar dat nodig is voor verbeteren én vernieuwen in de organisatie. Hoe geeft u daar invulling aan?

Excellente organisaties richten zich steeds meer ambidexter in. In de praktijk ontstaan er echter diverse hybride vormen van organisatie ambidextrie, waarbij contextuele en structurele ambidextrie op verschillende plekken in de organisatie voorkomen, afhankelijk van de context en het doel. Om hier leiding aan te kunnen geven, moet u precies weten wat de huidige stand-van-zaken is en welke route u moet ontwikkelen en faciliteren om de juiste professionaliteit wat betreft de Ambidextere Organisatie te realiseren?

Na deze masterclass:

 • Weet u wat de Ambidextere Organisatie is.
 • Kent u het belang van Organisatie Ambidextrie.
 • Weet u welke vormen van Organisatie Ambidextrie voorkomen.
 • Kunt u een infrastructuur en klimaat ontwikkelen die ambidextrie ondersteunen.
 • Weet u hoe operationele en tactische organisatie ambidextrie georganiseerd en gefaciliteerd moet worden.
 • Kunt u organisaties beoordelen op ambidextrie-professionaliteit.
 • Kunt u een roadmap opstellen om de ambidextere organisatie in te richten en te ontwikkelen.
 • Weet u hoe u strategisch organisatie ambidextrie dient in te zetten.

In deze masterclass definiëren en evalueren we (het belang van) organisatie ambidextrie. We beschrijven de ambidextere organisatie op drie niveaus: strategische ambidextrie, organisatie (tactische) ambidextrie en operationele ambidextrie (team en individu). Vervolgens gaan we dieper in op het meten, inrichten en realiseren van de Ambidextere Organisatie.

Op de tweede dag van deze masterclass maken we gebruik van een management simulatie (game) waarin deelnemers ambidextere keuzes dienen te maken om de organisatie efficiënter én effectiever in te richten. Hierbij passen we het geleerde uit de eerste dag direct toe op een concrete organisatie-situatie.

 • De masterclass bestaat uit 2 dagen, beide van 09:30 tot 17:30.
 • Deze masterclass is in het Nederlands.
 • In deze masterclass wordt gebruik gemaakt van een (elektronische) reader De Ambidextere Organisatie en van enkele Engelstalige artikelen. Passieve beheersing van de Engelse taal is derhalve wenselijk
 • Elke deelnemer ontvangt na het succesvol doorlopen van de masterclass een certificaat.

Deze masterclass is bedoeld voor deelnemers met minimaal een HBO-opleiding.

 • Minimum aantal deelnemers: 8
 • Maximum aantal deelnemers: 16

Datum 25 & 26 Maart 2024

Tijd: 09:30 tot 17:30 uur.

Locatie: Space To Create, Utrecht,

Deze masterclass wordt verzorgd door Marcel van Assen

Marcel van Assen is adviseur en trainer. Hij heeft al meer dan 20 jaar ervaring met het implementeren van Operational Excellence (Lean, Six Sigma, ToC, QRM, Agile) in diverse organisaties. Marcel is tevens adviseur bij OpX-Consultants BV en hoogleraar Operational Excellence for Services bij TIAS.

Uw investering voor deze masterclass bedraagt 1699,- Euro incl. BTW. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal (reader, artikelen, hand-outs, cases) en arrangementskosten (koffie/thee, fris, koude lunch en snack).

U kunt zich voor deze masterclass inschrijven via onderstaande link.