Home » OpX-Instituut

OpX-Instituut

Het OpX-Instituut richt zich op kennisontwikkeling & kennisoverdracht op het gebied van Operational Excellence (OpX) in de breedste zin des woord. Het OpX-Instituut biedt kennis en inzicht.

De belangrijkst vorm van kennisoverdracht binnen het OpX-Instituut zijn individuele  en groepsgewijze trainingen & opleidingen, zowel open inschrijving als in-company programma’s.

Het OpX-Instituut is vooral gericht op de beroepspraktijk van de (toekomstige) OpX-professional (o.a. service managers, operations managers, R&D-managers, production engineers, Lean coaches, SixSigma Black Belts) en managers uit andere vakgebieden die aanvullende operations-kennis willen verkrijgen (zoals financieel managers, controllers/auditors, HRM-managers en dergelijke). In elke training en opleiding staat het vergroten van praktisch toepasbare vaardigheden en competenties centraal.

Naast het geven van trainingen en opleidingen verzorgt het OpX-Instituut ervaring-gedreven workshops waarbij het spelen van een management game centraal staat.

Het OpX-Instituut organiseert educatieve studiereizen (zowel open inschrijving als besloten, organisatiespecifieke studiereizen) naar toonaangevende organisaties (Toyota, Virginia Mason) en instituten (MIT) op het gebied van operations management.

Tenslotte heeft het OpX-Instituut als doel om in samenwerking met Universiteiten en HBO-instellingen toegepast en ontwerpgericht onderzoek te initiëren, te co-financieren en te begeleiden op het gebied van ‘operations management’. Daartoe wordt een percentage van de omzet  van het instituut gestoken in ‘het bevorderen van’ wetenschappelijk onderzoek. Het OpX-Instituut brengt daarmee praktijk en wetenschap samen.

Voor het uitvoeren van praktijkgericht fact-based onderzoek (surveys, assessments & benchmarking) werkt het OpX-Instituut samen met Fact FactorY. Dit heeft geresulteerd in diverse gevalideerde instrumenten zoals de Lean-audit en de OpX-Scan.