Home » OpX-Instituut

OpX-Instituut

Het OpX-Instituut richt zich op kennisontwikkeling & kennisoverdracht op het gebied van Operational Excellence (OpX) in de breedste zin des woord. Het OpX-Instituut biedt kennis en inzicht.

De belangrijkst vorm van kennisoverdracht binnen het OpX-Instituut zijn groepsgewijze masterclasses & leergangen, zowel open inschrijving als in-company.

Het OpX-Instituut is vooral gericht op de beroepspraktijk van de (toekomstige) OpX-professional (o.a. service managers, operations managers, R&D-managers, production engineers) en managers uit andere vakgebieden die aanvullende operations-kennis willen verkrijgen (zoals financieel managers, controllers/auditors, HRM-managers en dergelijke). In elke training en opleiding staat het vergroten van praktisch toepasbare vaardigheden en competenties centraal.

Naast het geven van trainingen en opleidingen verzorgt het OpX-Instituut ervaring-gedreven workshops waarbij het spelen van een management game centraal staat.

Tenslotte heeft het OpX-Instituut als doel om in samenwerking met Universiteiten en HBO-instellingen toegepast en ontwerpgericht onderzoek te initiëren, te co-financieren en te begeleiden op het gebied van ‘operations management’. Daartoe wordt een percentage van de omzet  van het instituut gestoken in ‘het bevorderen van’ wetenschappelijk onderzoek. Het OpX-Instituut brengt daarmee praktijk en wetenschap samen.

Voor het uitvoeren van praktijkgericht fact-based onderzoek (surveys, assessments & benchmarking) werkt het OpX-Instituut samen met Fact FactorY.