Home » Oplossingen » Management games

Management games

Mensen onthouden slechts 10% van wat ze lezen, 40% van wat ze zien en horen en maar liefst 90% van wat ze doen? Ervarend leren door te doen is daarom het meest effectief. Het OpX-Instituut biedt de mogelijkheid van ervarend leren via de Practice modules maar ook via het inzetten van management games en  management simulaties.

Een management game / management simulatie is een leeromgeving waarin deelnemers managementervaringen opdoen en te leren door het analyseren, beslissen en oplossen van managementvraagstukken  in een vereenvoudigde weergave van de realiteit in organisaties. Zo’n game kan variëren van zeer eenvoudig (zoals de dice games) tot zeer complex (en volledig computergestuurd).

Omdat de dynamiek van een managementsimulatie de deelnemers enthousiast maakt én houdt, biedt het een uitermate geschikt platform om een training op te baseren.

Deelnemers steken de handen uit de mouwen en krijgen in korte tijd inzicht in het gehele managementvraagstuk en/of proces. Ze hanteren verschillende instrumenten om hun doelen te bereiken, leren analytisch denken en vinden creatieve oplossingen voor onverwachte gebeurtenissen.

Sommige management games gaan zo ver dat mensen ervaren wat het betekent een organisatie aan te sturen, andere games zijn specifiek bedoeld om een bepaald onderwerp te doorgronden (bijvoorbeeld de impact van variabiliteit).

Een voordeel van het inzetten van een management game  / simulatie is dat het ruimte biedt om te experimenteren zonder directe gevolgen voor de realiteit van het dagelijkse werk. Tenslotte biedt een simulatie op verschillende gebieden interactie: deelnemers reageren in het algemeen -zeer enthousiast- op de game, maar ook op elkaar waardoor meer betrokkenheid en samenwerking ontstaat. Daardoor biedt het spelen van een management game  / simulatie niet alleen inzicht in de technische kant van een organisatievraagstuk, maar ook in de sociaalpsychologische kant ervan: leiderschap, overwinnen van weerstand en druk, samenhouden en meekrijgen van groepsleden, voorkomen van ‘group think’.

Deelname aan een managementgame / simulatie is in elk geval verrassend, energiek en stimulerend en laat de theorie tot leven komen.

Binnen het OpX-Instituut maken we gebruik van de volgende management games:

Lira is een Operational Excellence management game waarbij een automotive supply chain wordt nagebootst. Het doel van deze management game is inzicht verkrijgen in complexe bedrijfsprocessen door analyse, simulatie, herontwerp en implementatie van de gekozen oplossingen. Het gaat erom die maatregelen te nemen waarbij de leverprestatie sterk wordt verbeterd en de operationele winst wordt gemaximaliseerd;

liraLira is een interactieve managementgame waarin deelnemers ervaren hoe het is om samen met collega’s problemen te (h)erkennen, te analyseren, op te lossen en te implementeren binnen een aantal gestelde randvoorwaarden. Geen eenvoudige opgave!

Het spelen van dit spel heeft meerdere doelen:

 1. Analyseren en consensus verkrijgen wat het verbeterpotentieel is en wat het verbeterdoel is.
 2. Analyseren van knelpunten t.a.v. het verbeterdoel (wat betreft producten, processen, besturing, organisatie en informatievoorziening).
 3. Leidinggeven aan en aansturen van een verbeterteam door procesbegeleiding, agenda-setting en dergelijke.
 4. Leren om buiten de gevestigde kaders (ingeslopen regels, procedures en organisatie-indelingen) te denken, en om samen met collega’s tot oplossingen te komen, beslissingen te nemen en deze ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.

Kennisoverdracht en teambuilding staan centraal. De deelnemers maken kennis met operationele en logistieke concepten en proberen deze uit in de praktijk van het spel. Specifieke accenten uit uw eigen situatie kunnen herkenbaar worden ingebracht in het spel. De complexiteit van het verbeterdoel, de verschillende mogelijke oplossingsstrategieën en de tijdsdruk zorgen ervoor dat men alleen als hecht team én met de juiste aansturing succes kan hebben! Het spel is geschikt voor alle organisaties (profit & non-profit, productie en dienstverlening).

In 2015 is bij een aantal organisaties één of meerdere visieworkshops Operational Excellence verzorgd waarbij Lira is gebruikt, waaronder SNS Bank NV, RAI Amsterdam en KWF kankerbestrijding.

Lira kan derhalve worden gespeeld in een open inschrijving workshop en als company-specific workshop.

De meeste mensen begrijpen wel wat normale variabiliteit en kans is in eenvoudige omgevingen (bijvoorbeeld wat er kan gebeuren als je met een dobbelsteen rolt), maar wanneer er sprake is van afhankelijkheden zoals het geval is bij bedrijfsprocessen dan wordt het al gauw lastiger om de impact van variabiliteit te begrijpen. In deze management game simuleren we verschillende processen waarbij de productiehoeveelheid en bijbehorende variatie van elke proces stap wordt bepaald door het gooien van een dobbelsteen.

In een groep deelnemers (minimaal 5), die elk de rol van ‘operator’ uitvoeren, worden een bedrijfsproces gesimuleerd. Er zijn verschillende procesvarianten. Van elke variant bootsen we 20 perioden na om inzicht te verkrijgen in de impact van variabiliteit in processen en de besturing daarvan.

Elke operator produceert en levert in elke periode het aantal deelproducten aan het volgende ‘station’ volgens de uitkomst van een worp met een dobbelsteen, maar met het maximum bepaald door de hoeveelheid grondstoffen in voorraad in het begin van elke de periode bij dat station. De laatste operator in de lijn is verantwoordelijk voor het beleveren van de klant.

Deelnemers houden de uitkomsten van de worpen bij en het aantal doorgezette producten per ronde. De groep krijgt de volgende opdrachten/vragen mee:

 • Bespreek vooraf wat de verwachte output is voor 20 perioden.
 • Is de de verwachte output gehaald? Zo nee, waarom niet?
 • Wat kan er gedaan worden om de output wel te halen?

In dit spel zou de groep bijvoorbeeld een teamleider kunnen aanwijzen en deze extra bevoegdheden geven om de productie te verbeteren. Zo kan hij 5 overwerkbeurten verdelen over de stations zodat desbetreffende operator na een periode een keer extra de dobbelsteen kan laten rollen. Het inzetten van zo’n beurt kost wel 1 fiche eindproduct. Een andere mogelijkheid is om de teamleider de teamleden te laten verplaatsen. Elke dag, voordat er gegooid wordt, mag één van de teamleden bij een ander station geplaatst worden. De worpen van deze twee leden worden dan opgeteld voor dat station. Het station waar het teamlid vandaan komt heeft natuurlijk geen opbrengsten meer voor die periode. De twee opties kunnen ook gecombineerd worden, bijvoorbeeld eerst één operator verplaatsen en dan later die operator over laten werken op zijn eigen station.

 • Is de verwachte output gehaald en derhalve de klant  tevreden? Zo nee, waarom niet? En welke acties moeten er dan genomen worden om de output te halen?

Verschillende productie- en besturingsconfiguraties kunnen nagebootst worden, waaronder:

 • Traditional (Push) game
 • Pre-load push game
 • Kanban or Just-In-Time (Pull) game
 • Theory of Constriants Approach-DBR game
 • Simple Assembly Model game
 • Complex Assembly/Routing Model game

Beleef Lean werken! Zoekt u naar een manier om kennis te maken met Lean werken? Wilt u zelf Lean-interventies uitvoeren, verbetervoorstellen implementeren en ervaren dat uw team zelf in staat is om het proces te verbeteren?  Dan is de Lean-game beslist iets voor uw organisatie!

robot-card

In deze Lean-game:

 • Bootsen we een productieproces van het maken van Robots na.
 • Krijgt u inzicht in verspilling en balanceringsproblemen en hoe deze geëlimineerd en/of opgelost kunnen worden.
 • Analyseert u samen met uw collega’s welke structurele verbeteringen mogelijk zijn en voert u verbeteringen door.

Elke organisatie is een complexe verzameling van processen. De Lean-game biedt de mogelijkheid al spelend inzicht en ervaring op te doen met procesgericht Lean werken. Maar wel serieus: het geleerde wordt direct gekoppeld  aan uw eigen bedrijfssituatie, zodat u er concreet mee aan de slag kunt.

De Lean-game maakt gebruik van Lego. Het wordt vooral gespeeld in company-specific workshops.

Neem voor meer informatie contact op.