Home » Oplossingen » Audits

Audits

Hebben we als organisatie Operational Excellence of Lean Management goed aangepakt en ingevoerd? Welk stadium van Operational Excellence hebben we bereikt en wat zijn de volgende stappen? Hebben we ons OpX-programma goed opgetuigd of zijn er nog omissies? Hoe doen vergelijkbare organisaties het?

Dit zijn enkele kernvragen die organisaties beantwoord willen hebben als ze zich laten auditen wat betreft hun professionaliteit op het gebied van Operational Excellence of Lean Management. Dit doen ze om een nulpuntmeting te hebben of als tussentijdse toets om te bepalen waar de organisatie staat, of men op de goede weg zit en of er verbeterpunten zijn in de gekozen aanpak, liefst in vergelijking met andere, soortgelijke organisaties.

opx-spinOrganisaties kunnen worden geaudit in de mate waarin ze Operationeel Excellent zijn c.q. Operational Excellence hebben ingevoerd. Het beoordelingskader is gebaseerd op de principes van van Operational Excellence van prof.dr.ir. M.F. van Assen (o.a. mate van professionaliteit op de dimensies van het D-PPBOI-model zoals beschreven in het boek Operational Excellence. Van industrie tot dienstverlening in combinatie van de principes van systeem-dynamica / variabiliteitsmanagement). In de beoordeling gaat het niet alleen om de harde, technische  kant van Operational Excellence, maar ook om de lastige zachte kant zoals het ontwikkelen van een cultuur van continu verbeteren en Visionair Leiderschap dat ruimte biedt voor experimenteren en verbeteren en dat gelijktijdig stuurt op standaardisatie en optimalisatie van werkprocessen en –activiteiten.

Een OpX-audit bestaat uit deskresearch, een aantal  interviews met medewerkers van uw organisatie en het afnemen van de online OpX-scan (een vragenlijst die door een aantal medewerkers en leidinggevenden van uw organisatie wordt ingevuld).

We lichten de uitkomsten mondeling toe op uw locatie. De rapportage verschaft u inzicht in de status van Operational Excellence in uw organisatie op basis van een onafhankelijk expert-oordeel én in vergelijking met de best-practice benchmark op dit gebied. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Case: OpX-audit bij Windesheim domein G&W


Organisatie-onderdelen kunnen worden geaudit op de mate waarin ze Lean zijn en Lean Management hebben ingevoerd. Het beoordelingskader dat we daarbij gebruiken is het Hierarchical Lean Transformation Framework van John Bicheno. Dit model gaat uit van de idee dat Lean een verbetersysteem is met specifieke principes waarbinnen diverse geavanceerde Lean-technieken en –instrumenten toegepast kunnen worden, maar waarbij Lean Leiderschap en het hebben van een cultuur van continu verbeteren minstens zo belangrijk zijn.

Op basis van onze onafhankelijke expert-oordeel weet u wat de stand-van-zaken is in uw organisatie-onderdeel en wat de verbetermogelijkheden & -richtingen zijn om verder te verbeteren. De Lean-audit is ook zeer geschikt als ‘0’-punt meting.

Een Lean-audit bestaat uit deskresearch, enkele interviews op locatie en het afnemen van een online Lean-audit survey onder een aantal medewerkers in uw organisatie-onderdeel. We verwerken de uitkomsten in een heldere rapportage en lichten deze mondeling toe.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen.