Home » Masterclasses » Masterclass Management van Paradoxen

Masterclass Management van Paradoxen

“Je moet kiezen, je kunt immers niet alles tegelijk goed doen.”

Veel managers zijn opgegroeid en opgeleid met het idee dat ze moeten kiezen. De heersende gedachte is dat organisaties niet alles tegelijk goed kunnen doen. Maar de technologische ontwikkelingen en de daarmee samenhangende uitdagende markteisen maken het haast onmogelijk om te kiezen. De klant eist een korte levertijd, betrouwbaarheid, duurzaamheid, hoge kwaliteit, een ruim assortiment én lage prijzen: kiezen lijkt verliezen.

Organisaties hebben tegenwoordig te maken met verschillende paradoxale spanningen: we moeten niet alleen verbeteren, maar ook vernieuwen. We streven naar standaardisatie om efficiënter te werken, terwijl we voor klanten maatwerk moeten of willen leveren. We willen de bedrijfsprocessen en middelen beheersen, maar moeten ook onze medewerkers vrijheid en autonomie bieden om te verbeteren én te vernieuwen. Deze spanningen stellen medewerkers en leidinggevenden voor forse uitdagingen. We zijn immers gewend om bij organisatiedilemma’s de beste keuze te maken. Dit blijkt echter niet meer van deze tijd te zijn. Kiezen is zelfs verliezen!

Excellente organisaties zijn namelijk in staat om niet te kiezen waarin te excelleren, en blinken op meerdere fronten uit, zoals:

 1. Exploratie (effectiviteit) én exploitatie (efficiëntie)
 2. Concurrentie én samenwerking
 3. Meten/analyse/hard én onderbuik/intuïtie/soft
 4. Control (sturing) én vrijheid (ruimte)
 5. Beheersing én commitment
 6. Centralisatie én decentralisatie
 7. Verbeteren én vernieuwen
 8. Verandering én stabiliteit
 9. Individu én team (collectief)
 10. Specialisatie én generalisatie

Managers van excellente organisaties hebben het vermogen om te gaan met verschillende paradoxen. Hoe doen ze dat?

Na deze masterclass:

 • Weet u hoe excellente organisaties met verschillende management paradoxen omgaan en hoe u dat in uw organisatie moet doen.
 • Weet u wat dialectisch leren is en wat dat betekent voor het managen van paradoxen.
 • Weet u hoe u management paradoxen kunt inzetten om continu verbeteren te stimuleren.
 • Kent u verschillende technieken en instrumenten om met management paradoxen om te gaan.
 • Kent u het belang van paradoxaal leiderschap in organisaties.
 • Kunt u polarity mapping (aanpak van Barry Johnson) toepassen om paradoxen te beschrijven en te bespreken.
 • Kunt u evaporating cloud (aanpak van de TOC) toepassen om paradoxen te analyseren en ‘op te lossen’.
 • Kunt u met behulp van strategische dialoog gericht paradoxaal denken in uw organisatie bevorderen.

Het doel van deze masterclass is het praktisch evalueren van verschillende management paradoxen met behulp van diverse instrumenten om met paradoxen om te gaan. Bovendien evalueren we hoe excellente organisaties met paradoxen omgaan en hoe ze deze zelfs opzettelijk inzetten om Operational Excellence én Customer Excellence te bereiken.

 • Deze masterclass is in het Nederlands.
 • De masterclass bestaat uit 1 dag en duurt van 09:00 tot 17:00.
 • In deze masterclass wordt gebruik gemaakt van de (elektronische) reader Management Paradoxen. Hoe excellente organisaties omgaan met paradoxen.
 • Deelnemers worden verzocht om voorafgaand aan de masterclass één of enkele paradoxen uit de eigen praktijk in het kort te beschrijven en deze beschrijving mee te nemen om tijdens de masterclass in groepjes uit te werken.
 • Elke deelnemer ontvangt na het succesvol doorlopen van de masterclass een certificaat.

Deze masterclass is bedoeld voor deelnemers met minimaal een HBO-opleiding. Deze masterclass richt zich op alle organisaties in zowel de industrie als de dienstverlening. De masterclass is ook geschikt voor deelnemers uit non-profit organisaties en public services organisaties (gemeenten, provincies, onderwijsinstellingen).

 • Minimum aantal deelnemers: 8
 • Maximum aantal deelnemers: 20

Een nieuwe datum wordt binnenkort gepland.

Locatie: Utrecht, één dag van 09:00 tot 17:00 uur.

Uw investering voor deze masterclass bedraagt 849,- Euro incl. BTW. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal (boek, hand-outs, cases) en arrangementskosten (koffie/thee, fris, koude lunch en snack).

U kunt zich voor deze masterclass inschrijven via onderstaande link.

Deze masterclass wordt verzorgd door Marcel van Assen. Hij heeft al meer dan 20 jaar ervaring in het omgaan met operationele paradoxen bij het invoeren en organiseren van Operational Excellence in diverse organisaties. Marcel is tevens adviseur bij OpX-Consultants BV en hoogleraar Operational Excellence for Services bij TIAS.

Direct Inschrijven

Download brochure