Home »

Archieven

Leergang “Flexibiliseren in het MBO & de impact op onderwijslogistiek

MBO-instellingen willen modulariseren en flexibiliseren. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig te organiseren. Modulariseren en flexibiliseren heeft namelijk een forse impact op de onderwijslogistiek en daarmee op het doelmatig en doeltreffend verzorgen van flexibel onderwijs.

Binnen het MBO ben je doorgegroeid als professional en heb je een leidinggevende functie of zit je daar dicht tegen aan. Nu wil je je op zowel persoonlijk vlak als op je ervaring in het onderwijs ontwikkelen en op een hoger niveau kunnen meepraten over modulariseren en flexibiliseren. Dé oplossing: de Leergang “Flexibiliseren in het MBO & de impact op onderwijslogistiek”.

Recent is de handreiking “modulariseren en flexibiliseren in het MBO” opgesteld. Deze handreiking vormt de basis voor de leergang.

 

 

Masterclass de Ambidextere Organisatie

De dynamiek en onzekerheid van de huidige markten dwingt managers gelijktijdig te snoeien én te groeien, kosten te besparen én te innoveren. Er ligt steeds meer druk op organisaties om zich ambidexter in te richten.

De ambidextere organisatie is een soort organisatie ‘met twee rechterhanden’, waarin managers kunnen omgaan met schijnbare tegenstrijdigheden. Niet alleen plannen, controleren en oplossen, maar ook onvoorspelbaarheid en variatie toestaan waar dat nodig is voor verbeteren én vernieuwen in de organisatie. Hoe geeft u daar invulling aan?

Excellente organisaties richten zich steeds meer ambidexter in. In de praktijk ontstaan er echter diverse hybride vormen van organisatie ambidextrie, waarbij contextuele en structurele ambidextrie op verschillende plekken in de organisatie voorkomen, afhankelijk van de context en het doel. Om hier leiding aan te kunnen geven, moet u precies weten wat de huidige stand-van-zaken is en welke route u moet ontwikkelen en faciliteren om de juiste professionaliteit wat betreft de Ambidextere Organisatie te realiseren?

Masterclass Continu Verbeteren

Continu Verbeteren is niet meer weg te denken uit organisaties. “Het kan altijd beter!” Maar dat blijkt in de praktijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Leidinggeven aan Continu Verbeteren is niet alleen tijdrovend, maar vraagt veel inzicht en kennis over infrastructurele (system dynamics) en culturele processen (human dynamics). Die kennis is belangrijk, want Continu Verbeteren is niet alleen gerelateerd aan een betere operationele prestatie, maar ook aan een hogere innovatie- en implementatieprestatie. Een volwassen infrastructuur en klimaat van continu verbeteren faciliteert namelijk de ontwikkeling van de organisatie ambidextrie. In deze masterclass leert u hoe u dat kunt realiseren!

Masterclass OpX & de Agile organisatie

‘Lean is uit – het is nu Agile én Scrum!’

Is agile een hype? Wel als je de vele succesverhalen van Spotify, ING en CZ hoort. Niet als je bekijkt dat de agile-principes heel geschikt zijn in omgevingen waar snel nieuwe producten en diensten ontwikkeld moeten worden om ‘bij te blijven’. In elk geval wordt het, nu de hype er wat af is, duidelijk dat er verschillende valkuilen zijn. Het invoeren van agile is niet alleen moeilijker dan vaak gedacht, maar het lijkt ook niet altijd even geschikt; of het levert niet helemaal op wat men er van verwacht had. De drie belangrijkste valkuilen zijn:

  • Agile is overal toe te passen en voor elke omgeving geschikt. Werkelijkheid: in een aantal omgevingen heeft het invoeren van agile weinig waarde.
  • Door agile werken is er geen noodzaak meer voor standaardisatie. Integendeel: agility (wendbaarheid) is juist gebaseerd op standaardisatie.
  • Agile kent geen leidinggevenden. Werkelijkheid: leidinggeven aan de agile organisatie is juist essentieel voor het slagen ervan.
  • Agile is integraal. Integendeel: in de praktijk bestaat er de kans dat agile-werken naar eilandjescultuur neigt waarin team performance wordt geoptimaliseerd.
  • Agile ontwikkelt veel sneller nieuwe prototypes: Werkelijkheid: deze prototypes kunnen vaak niet snel worden omgezet in operationele systemen, laat staan dat er voldoende beheersmaatregelen genomen zijn.

Waar en hoe voer je agile succesvol in? Als u hier meer over wilt weten, dan is deze masterclass geschikt voor u.

Masterclass Operational Excellence

“Je moet het dak repareren als de zon schijnt.”

Je hoort het bijna in alle organisaties. En dat maakt Operational Excellence nu belangrijker dan ooit. In veel organisaties is Operational Excellence zelfs opgenomen in de strategie. Maar wat is het precies en hoe voer je het effectief in?

Operational Excellence gaat om het doelmatig én doeltreffend inrichten en managen van de operationele organisatie, die daardoor steeds weer in staat is de juiste klantwaarde tegen de laagste kosten te realiseren. Hiervoor zijn vaak technieken zoals Lean en Six Sigma geschikt, maar ook de Theory of Constraints (TOC) en concepten zoals Het Nieuwe Werken (HNW) en Agility (wendbaar organiseren). Maar hoe bepaalt u nu wanneer welk concept werkt en wanneer niet? En hoe realiseert u de operationeel excellente organisatie? Deze masterclass biedt de onmisbare handvatten om Operational Excellence succesvol in te voeren in alle soorten organisaties in alle sectoren.

Masterclass Lean Leiderschap

Lean Leiderschap, op diverse niveaus in de organisatie, is een belangrijke schakel in het succesvol realiseren van de Lean-organisatie. Het succes van Lean valt of staat met het zichtbare commitment van het management voor Lean. Echte Lean-commitment van het management blijkt uit het beschikbaar stellen van tijd en middelen, uit de frequente aanwezigheid bij (verbeter)teams op de werkvloer (Gemba), uit het tijdig geven van feedback op operationele problemen en de daartoe voorgestelde verbeterideeën. Hoewel dat paradoxaal lijkt, betekent dit niet dat de Lean Leider bij alle verbeterinitiatieven een grote rol heeft. Zo zijn er wel meer paradoxale verbanden bij Lean Leiderschap te ontdekken.

Verder dient het management zich ervan bewust te zijn dat het een belangrijke voorbeeldfunctie heeft. Het management dient zelf vanaf de start van de invoering in woord en daad te laten zien wat wenselijk is in de Lean-organisatie. Hierbij gaat het om het (voorbeeld)gedrag dat zo kenmerkend is voor leiderschap binnen het Toyota Production System. Dat geldt niet alleen voor het hogere management. Het juiste Lean Leiderschapsgedrag is nodig op verschillende niveaus in de organisatie en in verschillende fasen van een Lean-transformatie.

Wilt u meer leren over Lean Leiderschap op verschillende niveaus in de organisatie? Volg dan deze Masterclass!