Home » Berichten getagged 'workshops'

Tag archieven: workshops

GVB RS kiest voor inspiratiesessies OpX

GVB logoRail Services van GVB heeft gekozen voor OpX-Consultants BV / OpX-Instituut voor het voorbereiden, verzorgen en uitwerken van 4 visieworkshops om gezamenlijk draagvlak te verkrijgen voor OpX/Lean bij de leidinggevenden en medewerkers van GVB RS en via hen de medewerkers.

Naast het verkrijgen van draagvlak voor OpX/lean als leidend principe om de strategie van RS (GVB Next / RS Next) uit te voeren, is het doel het verhelderen en invullen van de randvoorwaarden om OpX/Lean succesvol in te voeren door de juiste verbeteraanpak, verbeterformats, verbetertaal en planning (piketpalen) te bepalen.

Het creëren van draagvlak voor verandering en het stimuleren van continu verbeteren maakt het noodzakelijk dat diverse stakeholders niet alleen ‘meeweten’, maar ook mogen meedenken en meedoen (en soms zelfs meebeslissen). Het verkrijgen van echt topmanagement-commitment is essentieel voor een succesvolle invoering van Operational Excellence. Deze betrokkenheid (management buy-in) is ook nodig voor het verkrijgen van draagvlak onder het personeel. Medewerkers hebben het snel door als het topmanagement zich er niet echt aan committeert, niet echt weet wat het inhoudt en/of andere prioriteiten heeft. Het topmanagement dient daarom precies te weten wat Operational Excellence is en wat de impact voor de organisatie kan zijn.

“Standaard”onderwerpen van visieworkshops van OpX-Consultants BV zijn:

 • Gezamenlijk doorleven van  de strategie, visie en missie en rol van Continu Verbeteren daarbij.
 • Diagnosticeren van de verbeternoodzaak.
 • Definiëren van de verbeterambitie.
 • Gezamenlijk evalueren van de verbeterdoelstellingen.
 • Gezamenlijk definiëren wat OpX/Lean voor RS kan betekenen in kader van RS Next.
 • Verkrijgen van commitment van directie, management, medezeggenschap en natuurlijk de medewerkers.
 • Evalueren van randvoorwaarden.
 • Evalueren van impact voor de organisatie en de rol daarbij voor leidinggevenden en medewerkers.
 • Definiëren en evalueren van verbeteraanpak en pilotprocessen.
 • Vaststellen van betrokkenen bij pilots.
 • Vaststellen communicatie-principes (en eventueel opstellen van een communicatieplan).

GVB logo