Home » Berichten getagged 'Lean' (Pagina 2)

Tag archieven: Lean

MHB evalueert toepassing Operational Excellence

MHB logo

MHB, producent van metalen ramen, deuren, binnenwanden en gevelelementen heeft gekozen voor ondersteuning van het OpX-instituut / OpX-Consultants BV om te ondersteunen bij het evalueren van de geschiktheid van Operational Excellence en het eventueel verder ontwikkelen van een visie op Operational Excellence in het kader van haar missie: Meer Licht !

MHB (1938)  is een familiebedrijf waar zo’n 200 mensen werkzaam zijn in twee bedrijven, de hoofdvestiging in Herveld en een tweede productielocatie in Craiova Roemenië (waar zo’n 60 mensen werkzaam zijn). Innovatie (esthetiek en superieure eigenschappen op het gebied van thermische isolatie en wind- en waterdichtheid), duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn kernthema’s binnen MHB. De prachtige gepatenteerde producten van MHB vinden inmiddels over de hele wereld hun weg.

Meer licht heeft ook betrekking op de omgang met medewerkers. MHB wil voor alle stakeholders een goede en gezonde organisatie zijn: geen verspillingen, de hoogste (product)kwaliteit tegen de laagst mogelijke kosten, interne en externe transparantie en een goede werkomgeving (commitment en tevreden medewerkers). Dat zijn ook belangrijke kenmerken van Operational Excellence (nieuwe stijl). OpX lijkt dan ook goed te passen binnen de bedrijfsfilosofie van MHB.

HvA Domein Economie & Management kiest voor Operational Excellence

logoDe Hogeschool van Amsterdam, domein Economie & Management, heeft gekozen voor het OpX-Instituut / OpX-Consultants BV voor het professionaliseren van het bedrijfsbureau en het optimaliseren van de processen op basis van Operational Excellence.

Het gaat om verbeteren en professionaliseren van de organisatie met als doel het verhogen van zowel de studenttevredenheid als de medewerkertevredenheid (doelmatig én doeltreffend).

Binnen het domein Economie & Management er behoefte aan een goede inbedding van de noodzakelijke veranderingen vanuit het perspectief van Operational Excellence. Dit betekent enerzijds dat er behoefte is aan objectief inzicht in tijdbesteding, doorlooptijd en variatiebronnen in de bedrijfsbureau processen; anderzijds is er behoefte om de juiste coalitie te vormen bij de noodzakelijke verbeteringen (verbeterde processen), maar dat ook een gedragsverandering (paradigm shift) wordt gerealiseerd. Doelen van de opdracht zijn:

 • Het inzichtelijk krijgen van de doelmatigheid en doeltreffendheid (en verhelderen c.q. objectiveren) van haar bedrijfsvoeringsprocessen.
 • Het verkrijgen van draagvlak voor OpX als leidend organisatie principe binnen de ondersteunende functies van DEM.
 • Het verhelderen en invullen van de randvoorwaarden voor succesvolle veranderingen.
 • Creëren van commitment voor Operational Excellence
 • Het faciliteren van procesoptimalisatie en continu verbeteren.

Operational Excellence bij Balie & Ontvangst Gemeente Eindhoven

74639_fullimage_73910_fullimage_logoNIEUWDe afdeling publiekscontacten van de gemeente Eindhoven is gestart met het verbeteren van de balie- & ontvangstprocessen op basis van Operational Excellence. Als eerste is begonnen met het proces ‘Reisdocumenten. Het OpX-Instituut / OpX-Consultants BV en Tias (School for Business & Society) waar prof.dr.ir. Van Assen ‘Operational Excellence’ doceert zijn verantwoordelijk voor de training, begeleiding en opleiding van betrokken (verbeter)projectmedewerkers. Voor Operational Excellence is gekozen vanwege de participatieve aanpak om de organisatie te professionaliseren. Pas na slimmer werken volgen de besparingen. Dit inzicht werd opgedaan middels een inspiratiessessie op het gebied van Operational Excellence op basis van een Lean Game.

SmitLamnalco kiest voor workshops OpX/Lean

Smit LamnalcoSmit Lamnalco heeft gekozen voor prof.dr.ir. M.F. van Assen, adviseur OpX-Consultants en trainer/coach bij het OpX-Instituut, voor het voorbereiden en verzorgen van presentaties/workshops Operational Excellence met zowel het topmanagement (leadership team) als met de wereldwijde groep Operations Managers. Operational Excellence is een wereldwijd speerpunt-thema voor Smit Lamnalco. De doelstelling van de workshops is nog beter inzicht verkrijgen wat de recente ontwikkelingen op het gebied van OpX zijn en wat de wereldwijde impact (kans) voor de organisatie is. Binnen deze opdracht wordt gebruikt gemaakt van management games op het gebied van Lean en OpX.

Smit Lamnalco is een deelneming van Boskalis dat ondersteuning biedt bij het aan- en afmeren van olie- en lng-tankers. Mede-aandeelhouder in Lamnalco is de Rezayat Groep uit Saoedi-Arabië. Verder verleent Smit Lamnalco loodsdiensten, inspectie en onderhoud onder water, vast- en loskoppelen van terminalaansluitingen, brandbestrijding, escortering, vervoer van bemanningen en goederen en het gebruik van bunkervaartuigen.

SmitLamnalco

 

GVB RS kiest voor inspiratiesessies OpX

GVB logoRail Services van GVB heeft gekozen voor OpX-Consultants BV / OpX-Instituut voor het voorbereiden, verzorgen en uitwerken van 4 visieworkshops om gezamenlijk draagvlak te verkrijgen voor OpX/Lean bij de leidinggevenden en medewerkers van GVB RS en via hen de medewerkers.

Naast het verkrijgen van draagvlak voor OpX/lean als leidend principe om de strategie van RS (GVB Next / RS Next) uit te voeren, is het doel het verhelderen en invullen van de randvoorwaarden om OpX/Lean succesvol in te voeren door de juiste verbeteraanpak, verbeterformats, verbetertaal en planning (piketpalen) te bepalen.

Het creëren van draagvlak voor verandering en het stimuleren van continu verbeteren maakt het noodzakelijk dat diverse stakeholders niet alleen ‘meeweten’, maar ook mogen meedenken en meedoen (en soms zelfs meebeslissen). Het verkrijgen van echt topmanagement-commitment is essentieel voor een succesvolle invoering van Operational Excellence. Deze betrokkenheid (management buy-in) is ook nodig voor het verkrijgen van draagvlak onder het personeel. Medewerkers hebben het snel door als het topmanagement zich er niet echt aan committeert, niet echt weet wat het inhoudt en/of andere prioriteiten heeft. Het topmanagement dient daarom precies te weten wat Operational Excellence is en wat de impact voor de organisatie kan zijn.

“Standaard”onderwerpen van visieworkshops van OpX-Consultants BV zijn:

 • Gezamenlijk doorleven van  de strategie, visie en missie en rol van Continu Verbeteren daarbij.
 • Diagnosticeren van de verbeternoodzaak.
 • Definiëren van de verbeterambitie.
 • Gezamenlijk evalueren van de verbeterdoelstellingen.
 • Gezamenlijk definiëren wat OpX/Lean voor RS kan betekenen in kader van RS Next.
 • Verkrijgen van commitment van directie, management, medezeggenschap en natuurlijk de medewerkers.
 • Evalueren van randvoorwaarden.
 • Evalueren van impact voor de organisatie en de rol daarbij voor leidinggevenden en medewerkers.
 • Definiëren en evalueren van verbeteraanpak en pilotprocessen.
 • Vaststellen van betrokkenen bij pilots.
 • Vaststellen communicatie-principes (en eventueel opstellen van een communicatieplan).

GVB logo

Divitel geeft follow-up aan Operational Excellence

Divitel_LogoDivitel geeft follow-up aan een succesvolle workshop Operational Excellence door te kiezen voor OpX-Consultants BV voor ondersteuning bij het verder professionaliseren van de operationele organisatie.  Hoewel het invoeren en ontwikkelen van Operational Excellence vooral door een organisatie moet worden gedaan, kunnen korte coachingsmomenten effectief en efficiënt bijdragen aan het succesvol invoeren van OpX.

Windesheim Interne Diensten kiest voor interne masterclass OpX

LogoWindesheim kiest voor het OpX-Instituut om een interne masterclass OpX te verzorgen voor medewerkers van de interne diensten. Het gaat vooral om de Dienst Informatievoorziening en Administraties en de Dienst Voorzieningen en Vastgoed. Het doel van de interne masterclass is een soort visie- & inspiratie workshop om te bezien wat en hoe Operational Excellence voor een interne dienstverlener betekent en of het kan helpen de verbeterdoelstellingen van de interne diensten te realiseren.

KLM Academy kiest voor het OpX-Instituut voor een verdiepingstraining Operational Excellence

klmlogo_tcm541-187356KLM heeft voor prof.dr.ir. Marcel van Assen en het OpX-Instituut gekozen om een verdiepingstraining Operational Excellence te verzorgen voor deelnemers van de befaamde eenjarige leergang Operations Management die binnenkort weer van start gaat. In de verdiepingstraining (terugkomdag) staat de Operational Excellence in de praktijk van de deelnemers centraal: wat betekent OpX in jouw situatie? Hoe kun je OpX het beste toepassen? Welke rol heeft doorlooptijdverkorting in de processen van jouw afdeling.

Operational Excellence is al jaren een belangrijk onderdeel binnen KLM Academy. Het is de eerste master class van de befaamde eenjarige leergang Operations Management waaraan een selecte groep TOP-middelmanagers mogen deelnemen. In een jaar tijd leren de deelnemende KLM-professionals alle operations facetten van de diverse KLM bedrijfsonderdelen. Naast praktijkopdrachten worden in deze leergang diverse interne master classes aangeboden op het gebied van change, Lean Six Sigma en Leiderschap zodat alle facetten van Operations Management aan bod komen.

OpX in miniMaster CFO

MiniMaster_deelnemer?Binnenkort zal prof. Marcel van Assen, hoogleraar Operational Excellence en oprichter/trainer van het OpX-Instituut een miniMasterclass Operational Excellence verzorgen in het programma miniMaster CFO (avondbijeenkomst 27 mei bij de Rabobank Apeldoorn en Omgeving). Dit programma  is opgezet door de Coöperatie Fabriek en is gericht op CFO’s en controllers.

Binnen de miniMasters staat de leermethodiek ‘Action Learning’ centraal. Deelnemers aan de miniMaster leren door theorie toe te passen in de dagelijkse praktijk én door uitwisseling van ervaringen met medecursisten en docenten. Op deze manier plukt u als CFO/Controller al in een heel vroeg stadium de vruchten van de opleiding. Zie meer informatie over de (vorige) miniMasters bij de Rabobank Apeldoorn en Omgeving. Klik hier voor meer informatie over het programma.

 

OpX in Minimaster Groothandel van Rabo Nederland

129_groothandel_29563298Rabobank Nederland biedt ondernemers in de groothandelsector de miniMaster Groothandel aan: een uniek managementprogramma dat ingaat op de diverse aspecten van het ondernemerschap voor CEO’s en CFO’s van de grotere groothandel. In de miniMaster komen onder andere supply chain finance, HRM en innovatie door samenwerking aan bod; zie flyer in pdf.

Marcel van Assen, trainer van Het OpX-Instituut verzorgt binnen dit programma de masterclass Lean & Operational Excellence voor de groothandel. Deze masterclass staat gepland op op 25 november 2013.

Op de website van Rabobank Nederland kunt u zich inschrijven en vindt u informatie over de miniMaster Groothandel.  Neem contact op met Het OpX-Instituut als u specifieke trainingen wil volgen op het gebied van Lean Management, of schrijf u direct in.