Home »

Masterclass OpX & de Agile organisatie

‘Lean is uit – het is nu Agile én Scrum!’

Is agile een hype? Wel als je de vele succesverhalen van Spotify, ING en CZ hoort. Niet als je bekijkt dat de agile-principes heel geschikt zijn in omgevingen waar snel nieuwe producten en diensten ontwikkeld moeten worden om ‘bij te blijven’. In elk geval wordt het, nu de hype er wat af is, duidelijk dat er verschillende valkuilen zijn. Het invoeren van agile is niet alleen moeilijker dan vaak gedacht, maar het lijkt ook niet altijd even geschikt; of het levert niet helemaal op wat men er van verwacht had. De drie belangrijkste valkuilen zijn:

 • Agile is overal toe te passen en voor elke omgeving geschikt. Werkelijkheid: in een aantal omgevingen heeft het invoeren van agile weinig waarde.
 • Door agile werken is er geen noodzaak meer voor standaardisatie. Integendeel: agility (wendbaarheid) is juist gebaseerd op standaardisatie.
 • Agile kent geen leidinggevenden. Werkelijkheid: leidinggeven aan de agile organisatie is juist essentieel voor het slagen ervan.
 • Agile is integraal. Integendeel: in de praktijk bestaat er de kans dat agile-werken naar eilandjescultuur neigt waarin team performance wordt geoptimaliseerd.
 • Agile ontwikkelt veel sneller nieuwe prototypes: Werkelijkheid: deze prototypes kunnen vaak niet snel worden omgezet in operationele systemen, laat staan dat er voldoende beheersmaatregelen genomen zijn.

Waar en hoe voer je agile succesvol in? Als u hier meer over wilt weten, dan is deze masterclass geschikt voor u.

Na deze masterclass:

 • Weet u voor welke organisatietypen en bijbehorende processen agile geschikt is.
 • Weet u het verschil tussen flexibiliteit en agility.
 • Weet u waarom en hoe standaardisatie van belang is voor agility.
 • Weet u waarom agile past binnen Operational Excellence.
 • Weet u hoe u vroegtijdig verandersignalen kunt opvangen.
 • Weet u hoe u een organisatie kunt wenden en aanpassen aan marktontwikkelingen.
 • Weet u hoe u succesvol leiding kunt geven aan agile werken.
 • Kent u de valkuilen van agile en weet u hoe u hier succesvol mee om kunt gaan.

In deze masterclass gaan we in op ‘Agile’, als managementparadigma, dat eind jaren negentig van de vorige eeuw ontstaan is als tegenhanger én opvolger van Lean. Agile gaat om wendbaarheid, responsiviteit en adaptiviteit: de mate waarin een organisatie in staat is om snel te kunnen reageren op onvoorspelbare veranderingen in de markt. Agile onderkent dat organisaties niet alles kunnen standaardiseren en uniformeren, maar dat in sommige gevallen de organisatie juist een concurrentievoordeel heeft als ze in staat is om zo goedkoop mogelijk variatie op te vangen – als ze doelmatig (effectief) en doeltreffend (efficiënt) kan omgaan met onzekerheid en dynamiek door zich snel aan te passen.

Deze masterclass is geen training scrum, maar behandelt de bedrijfskundige noodzaak en principes die de basis vormen van wendbaarheid. In deze masterclass nemen we het spotify-model van agile-werken als uitgangspunt; dit model is ook door organisaties zoals ING, CZ en KLM geadopteerd en verder verbeterd. We evalueren waar en hoe dit model succesvol toegepast en gemanaged kan worden, en wat dat betekent voor zowel medewerkers als leidinggevenden in de organisatie.

 • Deze masterclass is in het Nederlands.
 • In deze masterclass wordt gebruik gemaakt van een (elektronische) reader Agile én Operational Excellence.
 • De masterclass bestaat uit 1 dag en duurt van 09:00 tot 17:00.
 • Elke deelnemer ontvangt na het succesvol doorlopen van de masterclass een certificaat.

Deze masterclass is bedoeld voor deelnemers met minimaal een HBO-opleiding. Deze masterclass richt zich op alle organisaties in de industrie en dienstverlening. De masterclass is dus ook geschikt voor deelnemers uit non-profit & public services organisaties.

 • Minimum aantal deelnemers: 8
 • Maximum aantal deelnemers: 20

Er is nog geen datum gepland.

Deze masterclass wordt verzorgd door Marcel van Assen. Hij heeft al meer dan 20 jaar ervaring met het implementeren van Operational Excellence (Lean, Six Sigma, ToC, QRM, Agile) in diverse organisaties. Marcel is tevens adviseur bij OpX-Consultants BV en hoogleraar Operational Excellence for Services bij TIAS.

Uw investering voor deze masterclass bedraagt 849,- Euro incl. BTW. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal (reader met artikelen, hand-outs en eventueel cases) en arrangementskosten (koffie/thee, fris, koude lunch en snack).

U kunt zich voor deze masterclass inschrijven via onderstaande link.