Home » Kennis Blog » Lean practices, use of operational Lean tools and performance

Lean practices, use of operational Lean tools and performance

 Research paper: Lean practices, use of operational Lean tools and performance

Research paper - Lean practices, Lean tools & performanceIn dit artikel wordt onderzocht wat de impact van Lean is op de prestatie, waarbij we Lean hebben geoperationaliseerd als een bundle of Lean practices én als het gebruik van operationele Lean tools. De resultaten tonen aan dat Lean practices positief gerelateerd is aan procesverbeterprestatie. Echter, deze relatie wordt versterkt in commodity markten waar standaardisatie wordt gezien als belangrijk, terwijl de relatie tussen Lean practices en procesverbeterprestatie wordt getemperd in capability markten waar klantgerichtheid en -effectiviteit juist van belang wordt geacht.