Home » Algemeen » HvA Domein Economie & Management kiest voor Operational Excellence

HvA Domein Economie & Management kiest voor Operational Excellence

logoDe Hogeschool van Amsterdam, domein Economie & Management, heeft gekozen voor het OpX-Instituut / OpX-Consultants BV voor het professionaliseren van het bedrijfsbureau en het optimaliseren van de processen op basis van Operational Excellence.

Het gaat om verbeteren en professionaliseren van de organisatie met als doel het verhogen van zowel de studenttevredenheid als de medewerkertevredenheid (doelmatig én doeltreffend).

Binnen het domein Economie & Management er behoefte aan een goede inbedding van de noodzakelijke veranderingen vanuit het perspectief van Operational Excellence. Dit betekent enerzijds dat er behoefte is aan objectief inzicht in tijdbesteding, doorlooptijd en variatiebronnen in de bedrijfsbureau processen; anderzijds is er behoefte om de juiste coalitie te vormen bij de noodzakelijke verbeteringen (verbeterde processen), maar dat ook een gedragsverandering (paradigm shift) wordt gerealiseerd. Doelen van de opdracht zijn:

  • Het inzichtelijk krijgen van de doelmatigheid en doeltreffendheid (en verhelderen c.q. objectiveren) van haar bedrijfsvoeringsprocessen.
  • Het verkrijgen van draagvlak voor OpX als leidend organisatie principe binnen de ondersteunende functies van DEM.
  • Het verhelderen en invullen van de randvoorwaarden voor succesvolle veranderingen.
  • Creëren van commitment voor Operational Excellence
  • Het faciliteren van procesoptimalisatie en continu verbeteren.