Home » COO-platform

COO-platform

Verschillende organisaties blijken te maken te hebben met dezelfde uitdagingen en operationele paradoxen. Daarom willen ze van elkaar leren. Tijdens de eerste bijeenkomst van het COO-platform is door de aanwezige COO’s de ambitie uitgesproken om dit platform voor en door COO’s verder te ontwikkelen. Het doel van het COO-platform is i) de ontwikkeling van het vakgebied (strategisch) Operations Management (de excellente bedrijfsvoering) door standaarden te bevorderen, ii) het verbeteren, normeren en faciliteren van OM-onderwijs en iii) het initiëren en faciliteren van praktisch wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast moet het COO-platform bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en het (indirect) verbeteren van aangesloten organisaties middels het delen van best-practices. Dat bleek uit de eerste bijeenkomst van het COO-platform.

Op 17 november 2015 vond de eerste bijeenkomst van het COO-platform plaats. Aanwezig waren Alexander Baas (COO SNS Bank NV), René de Groot (COO KLM NV), Robert Meenink (CEO/COO ATAG Nederland BV), Jan Scheck (COO Smit Lamnalco) en Marcel van Assen (hoogleraar Operational Excellence, TIAS/OpX-Instituut). Het doel was te onderzoeken in hoeverre er behoefte is aan een onafhankelijk en objectief platform voor Strategisch Operations Management waar i) best-practices worden getest en gedeeld, ii) kennis en ervaringen worden uitgewisseld en iii) en vraaggestuurd wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Operational Excellence en Customer Excellence wordt geïnitieerd en gefaciliteerd.

Kwartiermaker Om dit initiatief verder te ontwikkelen heeft men prof.dr.ir. Marcel van Assen (OpX-Instituut) gevraagd als kwartiermaker op te treden.

Interesse? Aanmelden voor het COO-platform kan schriftelijk of via e-mail:

aanmelden @ coo-platform.nl

COO-platform, Postbus 8026, 7550KA Hengelo