Home » Artikelen geplaatst door Marcel (Pagina 2)

Auteursarchief: Marcel

De invloed van process management op operationele prestatie

Research paper: Process management proficiency. The impact on operational efficiency, customer effectiveness and financial performance

PM1In dit artikel wordt de impact van procesmanagement als een multidimensionaal construct op operationele efficiëntie prestaties, de klantprestaties en de financiële prestaties onderzocht. De resultaten tonen aan dat procesmanagement uit verschillende elementen bestaat waaronder procesoriëntatie, proces mapping en processtandaardisatie en verbetering. Procesoriëntatie en proces mapping zijn voorwaarden voor het processtandaardisatie. Pocesstandaardisatie heeft direct invloed op operationele efficiëntie prestaties en de klantprestaties, maar niet direct invloed op de financiële prestaties.

Dit onderzoek toont aan dat organisaties tijd moet nemen om de procesoriëntatie in de organisatie te vergroten, en voor het in kaart brengen en beschrijven bestaande processen als basis voor procesverbetering. Het punt is om de basis op orde te krijgen, wat belangrijk is voor (het vergroten van de) operationele en klantgerichte prestatie.

[download]

This study examines the impact of process management as a multi-dimensional construct (including process orientation, process mapping and process standardization) on operational efficiency performance, customer effectiveness performance and financial performance. The perceived importance of both standardization and delivering customer-specific products in the market are used as possible contingency variables to explain the contextual impact of process management on efficiency and effectiveness. Structural equation modeling is used to analyze survey data collected from 199 participants of various courses and masterclasses at a business school in the period 2012/2013. The results show that process management consists of different elements including process orientation, process mapping and process standardization and improvement. Process orientation and process mapping are prerequisites for process standardization. The latter directly impacts operational efficiency performance and customer effectiveness performance. It also shows that process management does not impact financial performance directly, but indirectly via operational performance and customer performance. This study also shows that organizations must take time i) to enhance the process orientation of their employees, and ii) to map and describe existing processes as a basis for process improvement: the point is to get the basics in order independent of the type of competitive environment.

UK-version OpX book

OpEx-E-omslag-2.indd

Operational Excellence. Het boek Operational Excellence is nu ook in het Engels beschikbaar.

For all types of organizations, numerous and often conflicting market demands – the frequent delivery of innovative products and services of the highest quality at the lowest price, and with a high level of delivery reliability – pose significant management dilemmas. Organizations are expected to give simultaneous attention to the efficient production and delivery of products and services but also to effective renewal. Apparently, organizations have manage to organize efficiency and effectiveness simultaneously. How do they do that? They do it using Operational Excellence!

Operational Excellence is probably more important than ever. This is true for both industrial organizations and service organizations in the profit and non-profit sector. In many organizations, Operational Excellence is even included in the strategy. But what is it exactly?

This book clearly sets out what Operational Excellence means these days, both for industrial organizations and service organization. The book provides essential tools for implementing OpX successfully in all types of organization. It not only examines the theory and the technology behind OpX, or the differences and similarities between OpX, Lean Management and Six Sigma, it also provides a practical approach to implementing OpX. This contemporary Operational Excellence approach focuses on reducing complexity, variability management and a commitment to short lead times. It is about efficiency and effectiveness. Doing the right things right! That is why the development and realization of a culture of continuous improvement geared for perfection, is just as important as the optimization of processes. [Bestel hier / Order here]

COO-platform

Eerste bijeenkomst COO-platform Op 17 november 2015 vond de eerste bijeenkomst van het COO-platform plaats. Aanwezig waren Alexander Baas (COO SNS Bank NV), René de Groot (COO KLM NV), Robert Meenink (CEO/COO ATAG Nederland BV), Jan Scheck (COO Smit Lamnalco) en Marcel van Assen (hoogleraar Operational Excellence, TIAS/OpX-Instituut).

Het doel was te onderzoeken in hoeverre er behoefte is aan een onafhankelijk en objectief platform voor Strategisch Operations Management waar i) best-practices worden getest en gedeeld, ii) kennis en ervaringen worden uitgewisseld en iii) en vraaggestuurd wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Operational Excellence en Customer Excellence wordt geïnitieerd en gefaciliteerd.

Uitkomst: Verschillende organisaties blijken te maken te hebben met dezelfde uitdagingen en operationele paradoxen. Daarom willen ze van elkaar leren. Tijdens de eerste bijeenkomst is door de aanwezigen de ambitie uitgesproken om een platform voor en door COO’s te ontwikkelen. Het doel van een dergelijk platform is ontwikkeling van het vakgebied (strategisch) Operations Management (o.a. bevorderen van standaardisatie, onderwijs en onderzoek), maar ook persoonlijke ontwikkeling in de rol van COO.

Kwartiermaker Om dit initiatief verder te ontwikkelen is prof.dr.ir. Marcel van Assen (OpX-Instituut) gevraagd op te treden als kwartiermaker van het COO-platform.

GVB Railmaterieel verbetert bedrijfsvoering met OpX

GVB logoGVB Railmaterieel heeft gekozen voor OpX-Consultants BV om de bedrijfsvoering verder te professionaliseren. Middels workshops met het management en het ondersteunen/uitvoeren van concrete verbeterworkshops wordt de bedrijfsvoering van GVB Railmaterieel verder verbeterd. OpX Consultants heeft de opdracht gekregen om naast het verkrijgen van draagvlak voor OpX/Lean als leidend principe voor GVB Railmaterieel, ervoor te zorgen dat OpX/Lean succesvol ingevoerd kan worden door de juiste verbeteraanpak, verbeterformats, verbetertaal en planning (piketpalen) vast te stellen en de interne programma-manager en verbeterwerkgroepen te begeleiden en te coachen bij het realiseren van concrete verbeteringen.

 

2015 in teken van OpX en professionaliseren voor SmitLamnalco

Smit LamnalcoSmit Lamnalco is gestart met het voorbereiden van Operational Excellence om te groeien en te professionaliseren. Daarvoor heeft het bedrijf gekozen voor het ontwikkelen van een OpX-programma op basis van enkele visieworkshops Operational Excellence met het topmanagement onder leiding van prof.dr.ir. M.F. van Assen, adviseur OpX-Consultants en trainer/coach bij het OpX-Instituut. Parallel aan OpX worden de voorbereidingen getroffen voor het invoeren van een ERP systeem. De proceseigenaren daarvan worden tevens getraind op het gebied van Operational Excellence.

 

Smit Lamnalco is een deelneming van Boskalis dat ondersteuning biedt bij het aan- en afmeren van olie- en lng-tankers. Mede-aandeelhouder in Lamnalco is de Rezayat Groep uit Saoedi-Arabië. Verder verleent Smit Lamnalco loodsdiensten, inspectie en onderhoud onder water, vast- en loskoppelen van terminalaansluitingen, brandbestrijding, escortering, vervoer van bemanningen en goederen en het gebruik van bunkervaartuigen.

 

SL Gabon (c) Smit Lamnalco_medium

Nieuw: Handboek Lean Management

Handboek Lean Management

Het boek Handboek Lean Management is verschenen.

Dit boek is bedoeld voor iedere organisatie waarvoor doelmatigheid en doeltreffendheid van belang is: voor zowel productiebedrijven als dienstverlenende organisaties. Het biedt managers én adviseurs handvatten voor het invoeren en realiseren van Lean.

Organisaties die met Lean aan de slag zijn gegaan, geven aan dat ze goed in staat zijn het laaghangende fruit te plukken: verbeterworkshops zijn succesvol uitgevoerd en de zichtbare verspillingen zijn geëlimineerd. In veel gevallen zijn kostenbesparingen gerealiseerd terwijl de klant sneller en beter wordt geholpen.Maar tegelijkertijd geven deze organisaties aan dat ze niet goed weten hoe ze verder moeten, hoe ze de grote besparingen moeten realiseren, laat staan dat ze precies weten hoe ze Lean moeten borgen in de organisatie.

Het boek is te bestellen bij managementboek.

‘Handboek Lean-management’:

  • biedt inzicht in de werking, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van Leanmanagement in de praktijk;
  • behandelt alle facetten van Lean: van gestandaardiseerd werk tot Lean-leadership;
  • geeft op heldere wijze aan hoe u Lean-management winnend kunt inzetten;
  • bevat onmisbare handvatten om Lean succesvol in te voeren;
  • biedt een praktisch overzicht van de belangrijkste concepten en modellen voor Lean.

MHB evalueert toepassing Operational Excellence

MHB logo

MHB, producent van metalen ramen, deuren, binnenwanden en gevelelementen heeft gekozen voor ondersteuning van het OpX-instituut / OpX-Consultants BV om te ondersteunen bij het evalueren van de geschiktheid van Operational Excellence en het eventueel verder ontwikkelen van een visie op Operational Excellence in het kader van haar missie: Meer Licht !

MHB (1938)  is een familiebedrijf waar zo’n 200 mensen werkzaam zijn in twee bedrijven, de hoofdvestiging in Herveld en een tweede productielocatie in Craiova Roemenië (waar zo’n 60 mensen werkzaam zijn). Innovatie (esthetiek en superieure eigenschappen op het gebied van thermische isolatie en wind- en waterdichtheid), duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn kernthema’s binnen MHB. De prachtige gepatenteerde producten van MHB vinden inmiddels over de hele wereld hun weg.

Meer licht heeft ook betrekking op de omgang met medewerkers. MHB wil voor alle stakeholders een goede en gezonde organisatie zijn: geen verspillingen, de hoogste (product)kwaliteit tegen de laagst mogelijke kosten, interne en externe transparantie en een goede werkomgeving (commitment en tevreden medewerkers). Dat zijn ook belangrijke kenmerken van Operational Excellence (nieuwe stijl). OpX lijkt dan ook goed te passen binnen de bedrijfsfilosofie van MHB.

HvA Domein Economie & Management kiest voor Operational Excellence

logoDe Hogeschool van Amsterdam, domein Economie & Management, heeft gekozen voor het OpX-Instituut / OpX-Consultants BV voor het professionaliseren van het bedrijfsbureau en het optimaliseren van de processen op basis van Operational Excellence.

Het gaat om verbeteren en professionaliseren van de organisatie met als doel het verhogen van zowel de studenttevredenheid als de medewerkertevredenheid (doelmatig én doeltreffend).

Binnen het domein Economie & Management er behoefte aan een goede inbedding van de noodzakelijke veranderingen vanuit het perspectief van Operational Excellence. Dit betekent enerzijds dat er behoefte is aan objectief inzicht in tijdbesteding, doorlooptijd en variatiebronnen in de bedrijfsbureau processen; anderzijds is er behoefte om de juiste coalitie te vormen bij de noodzakelijke verbeteringen (verbeterde processen), maar dat ook een gedragsverandering (paradigm shift) wordt gerealiseerd. Doelen van de opdracht zijn:

  • Het inzichtelijk krijgen van de doelmatigheid en doeltreffendheid (en verhelderen c.q. objectiveren) van haar bedrijfsvoeringsprocessen.
  • Het verkrijgen van draagvlak voor OpX als leidend organisatie principe binnen de ondersteunende functies van DEM.
  • Het verhelderen en invullen van de randvoorwaarden voor succesvolle veranderingen.
  • Creëren van commitment voor Operational Excellence
  • Het faciliteren van procesoptimalisatie en continu verbeteren.

Operational Excellence bij Balie & Ontvangst Gemeente Eindhoven

74639_fullimage_73910_fullimage_logoNIEUWDe afdeling publiekscontacten van de gemeente Eindhoven is gestart met het verbeteren van de balie- & ontvangstprocessen op basis van Operational Excellence. Als eerste is begonnen met het proces ‘Reisdocumenten. Het OpX-Instituut / OpX-Consultants BV en Tias (School for Business & Society) waar prof.dr.ir. Van Assen ‘Operational Excellence’ doceert zijn verantwoordelijk voor de training, begeleiding en opleiding van betrokken (verbeter)projectmedewerkers. Voor Operational Excellence is gekozen vanwege de participatieve aanpak om de organisatie te professionaliseren. Pas na slimmer werken volgen de besparingen. Dit inzicht werd opgedaan middels een inspiratiessessie op het gebied van Operational Excellence op basis van een Lean Game.

SmitLamnalco kiest voor workshops OpX/Lean

Smit LamnalcoSmit Lamnalco heeft gekozen voor prof.dr.ir. M.F. van Assen, adviseur OpX-Consultants en trainer/coach bij het OpX-Instituut, voor het voorbereiden en verzorgen van presentaties/workshops Operational Excellence met zowel het topmanagement (leadership team) als met de wereldwijde groep Operations Managers. Operational Excellence is een wereldwijd speerpunt-thema voor Smit Lamnalco. De doelstelling van de workshops is nog beter inzicht verkrijgen wat de recente ontwikkelingen op het gebied van OpX zijn en wat de wereldwijde impact (kans) voor de organisatie is. Binnen deze opdracht wordt gebruikt gemaakt van management games op het gebied van Lean en OpX.

Smit Lamnalco is een deelneming van Boskalis dat ondersteuning biedt bij het aan- en afmeren van olie- en lng-tankers. Mede-aandeelhouder in Lamnalco is de Rezayat Groep uit Saoedi-Arabië. Verder verleent Smit Lamnalco loodsdiensten, inspectie en onderhoud onder water, vast- en loskoppelen van terminalaansluitingen, brandbestrijding, escortering, vervoer van bemanningen en goederen en het gebruik van bunkervaartuigen.

SmitLamnalco